ޖާބިރު ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖާބިރުގެ އުމްރާއަކީ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ގަބޫލު ކުރެއްވިގެންވާ އުމްރާއަކަށް ވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖާބިރުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ، ފާހަގަތިކަމާއި އުފާވެރިކަން ޖާބިރަށް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދިޔާނާ ދުޢާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!