ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކެޔޮގަނޑަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގައިފައިވާ ކެޔޮގަނޑަކާއެކު މާލެއިން މީހަކު ހައްުޔަރުކޮށްފިއެެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރެހެނެކެެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ހެނދުނު 07:18 ކަންހާއިރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓީލް ހާރޑްވެއަރ ކައިރިން ގޯންޏެއް ހިފައިގެންދިޔަ 38 އަހަރުގެ ފިރެހެނަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ވަގަށް ނަގައިފައިވާ ކެޔޮގަނޑެއް ފެނިފައި ވާކަމަށެވެ.

މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް މިމައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!