14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިިިންގެ މީހާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއެކު 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސިފައިންގެ މީހާ ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ..

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!