އިންޑިއާއިން 30 ހާސް ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފޮނުވައިފި

ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންއަށް ރާއްޖެއިން އެދުނުތާ 72 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިންޑިއާއިން 30 ހާސް ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފޮނުވައިފި އެވެ.

ހިމިބިހި (މީސަލްސް)އިން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިންގެ 30 ހާސް ޑޯޒް ދާދި ދެންމެ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިން ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައި މިވަނީ ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި އެދުނުތާ 72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައެވެ.

ރާއްޖޭން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި ފެތުރެން ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޓެސްޓު ކުރި 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕޮސިޓިވް ވެފައި ވަނީ ހަތަރު މީހުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!