އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ނުޖެހޭ, އެއީ ދީނުގައިވާ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާ އެއީ ދީނުގައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ލަފަޔަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވަނިކޮށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އެފަދަ ލަފަޔަކަށް އެދުނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެކަމުގެ ލަފަޔަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރުމަކީ ދީނުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ދީނެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން އިންސާނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދީން ބާރު އަޅާ ކަމަށެވެ.

އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އަދި އެފްރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެ އާދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮވެއެވެ. އެއީ އެ މީހުންގެ ދުވަސްވީ އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ މާހިރުން ގެންދަނީ އެކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!