ފޮޓޯ: ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭނެ

ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން މިއަހަރު އެއްވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށެއް ނުދޭނެ އެވެ. އަދި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހާއި އީދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަންނަ ބަންދު ދެ ދުވަހު ވެސް ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން އެ ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، މި އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްހައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭ ގޮތަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށެއް ނުދެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!