ޔާމީނުގެ ލޯޔަރު ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔައި ހިތާމަ ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް، ޔާމީނު ގެ ލޯޔަރު ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔައި ހިތާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ލޯޔަރު އާސިފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ގައި އެޗްޑީސީއާއި، އެމްޕީއެލް، އެމްޓީސީސީ، މިފްކޯ ފަދަ ތަންތަނުން ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ހާދަ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ އާއި ފައިދާ ތައް ލިބިފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޔާމީނު ޖަލުގައި ބަޔާޅީސް ދުވަސް ވީއިރު މި މީހުން ކޮބައިތޯ ބުނެ އާސިފް ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހެންވޭރު އާއި މާފަންނު ގައި އޮފީސް ހަދައިގެން ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތްތައް މި ދެވުނީ ބޯވަ ތަކަކަށް ބާވައޭ ބުނެ އާސިފް ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިވާހަކަ މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީނު ޖަލުގައި މީހާ ދުވަސް ވީއިރު މާބޮޑު އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއިން ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު ޔާމީނު ދޫކޮށްލުމަށް ބާރުއަޅަމުންނެއް ނުދެއެވެ. އަދި ޔާމީނު ކައިރީގައި ތިބި ގިނަ މީހުން މިހާރު ވާނީ އެހެން ޕާޓީތަކާއި ގުޅިފައެވެ. ޔާމީނު އަށް ސަޕޯޓުކޮށް ޓްވީޓެއް ކޮށްލަނީވެސް ވަރަށް މަދުން ފޭކް އެކައުންޓު ތަކުން ނެވެ.

އާސިފް ގެ ޓްވީޓް

  1. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްގަ މޫނުމަތިން ގައުމަށްއަރާ ފައިބާ އެންމެނަށް ފެންނަތާކު އަޅާ މިސްކިރަކީ އެބައެއްގެ ދީނީ ޝިޔާރު ދައްކުވާދޭނެ އެންމެމުހިންމުތަން. ޢިސްލާމީ މަރުކަޒު ހެދިތާ 40 އަހަރުފަހުން ކިންގސަލްމާން މިސްކިތް ހަދާނިމުނު އިރު މަގުފުޅާ ޓިނުން ހަދާފަހުރު ގުދަނަކާ ވައްތަރުވުމުން އެވާހަކަ ނުދައްކައި މިކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތެއް ނުހެދޭނެ

    0
    0
  2. ކީއްކުރާނީ ތިސޮރުވާތިހެންވެސް ބުނެލީތީ ސުކުރިއްޔާ ތިބުނާހެން މަތިހަށިނަގާ މެޑަމްވެގެއްއުޅުނު އަންހެ ނުންތައް މިހާރުކޮބާތަ އެމީހުން ރޔވެރިކަމުގަ އުޅުނީ މަވަރެއްނެތިގެން އެދުމާގެން

    0
    0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!