ބްރިޖު ބަލަހައްޓާނެ ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ހަވާލުވެ، ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ.

“ބްރިޖު ބަލަހައްޓަން ތަމްރީންތައް ދެމުން އަންނަނީ އިންޖީނިއަރިން އާއި އިކުއިޕްމަންޓުތައް އޮޕަރޭޓު ކުރަން. އަދި ބްރިޖުގެ މެއިންޓެނަސްގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް އެ މީހުން ކުރަމުން ގެންދާނެ،” އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސީސީސީސީ އިން ބްރިޖު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އިރު އެ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ބްރިޖުގެ ދަގަނޑުތަކުން ދަބަރު ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ސްޓޭޓަސް / ހާލަތު
މި ވަގުތަށް ލައިވް ކުރުން ނިމިފައި
ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:30

And this is how a twitter post is shown:

http://twitter.com/Twitter/status/1237474486213128193

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:30

And this is how a twitter post is shown:

http://twitter.com/NoSeJodeJuego/status/1237467934685085697

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:30

And this is how a twitter post is shown:

https://twitter.com/NoSeJodeJuego/status/1237467934685085697

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:28

http://iru.mv/146475

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:27

<!-- wp:zeen/block-inline-post {"pid":"146475","title":""} /-->

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
19:26

https://www.youtube.com/watch?v=ppDcuEyNoIU

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
17:47

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
17:21

Headings only work on "TEXT" tab

But when you try to "publish" it only work when changing to "Visual"

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
12:00

ކޮބާ ކިހިނެއް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
11:00

ކޮބާ ކިހިނެއް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
11:00

ކޮބާ ކިހިނެއް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
11:00

ކޮބާ ކިހިނެއް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
11:00

ކޮބާ ކިހިނެއް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
11:00

ދިވެހިން 

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
10:59

މިކަން މިހެން ހިނގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް

ހާއިޒް ޒަމީން
11 މާރިޗު 2020
10:56

މިހެން ކަމުން

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
22:56

Trying to broadcast online.

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:06

 

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:03

http://twitter.com/IruOnline/status/1237280917569318912

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:03

https://twitter.com/IruOnline/status/1237280917569318912

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:03

http://<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="et" dir="ltr">Mulhi Italy Lock Down Kohfi <a href="https://t.co/KtwJCH2xSn">https://t.co/KtwJCH2xSn</a> <a href="https://t.co/7Yn7Lx7D9X">pic.twitter.com/7Yn7Lx7D9X</a></p>&mdash; iru.mv (@IruOnline) <a href="https://twitter.com/IruOnline/status/1237280917569318912?ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:01
ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ހާއިޒް ޒަމީން
10 މާރިޗު 2020
13:01

ދިވެހިން މިވަނީ ހަނގުރާމައެއްގައި

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!