ހުޅުމާލޭގައި ތުރުކީ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ތުރުކީ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީގެން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހަމަލާގައި ޒަޙަމް ވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތުރުކީގެ 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށެވެ.

އެމީހާއަށް ލިބުނު ޒަޙަމްތަކަށް ދަނީ ފަރުވަދެމުންނެވެ.

އަދި އިތުރު ތަފްސީލް ލިބެމުންދާ ވަރަކުން ހާމަ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

  1. ބަލަ ތިލުޓޭރޭމީހުންނަށް ދީނުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢުޤޫބާތް ދީބަލަ

    0
    0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!