އޮޅިގެން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ގައިދީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮޅިގެން ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ގައިދީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޮޅިގެން ދޫކޮށްފައި ވަނީ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ހުރި މ. މުލަކަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ފަޔާޒެވެ.

އޭނާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގޮސްފައި ވަނީ މާލޭ ޖަލުގަ އެވެ. އަދި އޭނާ އޮޅިގެން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަދި އޭގެ ތިން ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މުލަކުގައި ހުއްޓާ ކަމަށް އެ ރަށުން ސީއެންއެމަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!