ތައިލެންޑް އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދިވެހި މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބޮލުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ.

އަހުމަދު ސައީދު، 44، ގެ އާއިލާއާ ގާތް މީހަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ބުނީ އޭނާގެ ކަނދުރާއަށް ވެސް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކަނދުރާގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނީ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް ބަލާފައި ކަމަށެވެ.

ސައީދަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނީ ބެންކޮކްގެ ރަމަތިބޮޑި ހޮސްޕިިޓަލްގަ އެވެ.

ބެންކޮކް އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހިނގި މި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި، އޭނާއާ އެކު ކާރުގައި އިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއަށް ކުދިކުދި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެމީހުންނާ އެކު ދެން ދަތުރުކުރި މީހާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!