މަސްވެރިޔަކު ބޭނި މަހުގައި ﷲ ގެ އިސްމަފުޅު

ދިވެހި މަސްވެރިއަކު މާތް ﷲގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައިވާ ކަޅުބިލަ މަހެއް ބާނައިފއެވެ.

މީސްމީޑީއާގައި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ މިއަދު މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ބޭނިފައިވާ މަހެއް ކަމަށެވެ. އެ ލިޔުން ކޮޅާއެކު ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ﷲ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައިވާ ކަނޑުމަހެކެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ދޯންޏެއްގެ ކޮން މަސްވެރިޔަކު ބާނައިފައިވާ މަހެއް ކަމެއް އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!