އަލީ ހާޝިމް ގަވަރުނަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރަކަށް، ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އަލީ ހާޝިމްގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރި މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 10 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި ވަނީ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ގަވަރުނަރަކަށް އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރަން ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 55 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އަލީ ހާޝިމް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވީ 2008-2010 މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.

ގަވަރުނަރަކަށް އަލީ ހާޝިމްގެ ނަން ފޮނުއްވީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!