އައްޑޫގައި ބަނދަރު ހިލަތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަރު މަގުން ސައިކަލެއްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ހިލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ، އަހުމަދު ޒަރީރު، 46، އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ.

ޒަރީރު ބަނދަރަށް ގޮސްފައިވަނީ ބޯޓު ހުސްކުރުމަށް ގްރޫޕަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނެވެ. ހިލަތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓި ޒަރީރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ އެދުވަހު އެމަޖެންސީގައި މާލެ ފޮނުވާފައެވެ.

އޭނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!