3.5 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބަނގުރާ ފުލުހުން ނައްތާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ނައްތާލި ބަނގުރަލުގެ މަގުމަތީ އަގު 3.5 މިލިޔަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ތަކެއްޗަކީ، 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަހަރާ ހަމައަށް ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަތުލައިގަނެފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށެވެ. އެއީ 689 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަތުލައިގަނެފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ 8627 ފުޅި ބަނގުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ދޫނިދޫގައިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!