ބްރިޖު ބަންދުކޮށްގެން އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ އަހަރީ އިންސްޕެކްޝަނަށް ބްރިޖްގެ ދެ ލޭނެއް ބަންދު ކޮށްގެން މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މި އިންޕެކްޝަނާބެހޭ ގޮތުން، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސިނަމާލެ ބުރިޖު ބޭނުން ކުރާތާ އެއް އަހަރު ވުމާ ގުޅިގެން ބުރިޖުގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދަން ބައެއް ގަޑިތަކުގައި މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް ދާ ދެ ލޭން ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި ބްރިޖު ބަންދުކުރާ ގަޑިތަކުގައި ހުޅުލެ އިން މާލެއަށް އަންނަ ލޭން ވަގުތީ ގޮތުން ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ އުޅަނދެއް އެ ލޭން އިން ދުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.

ބްރިޖު އަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން މި އިންޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދުރާލާ އެކަން ކުރާނެކަން އަންގައިގެނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!