ފޮޓޯ: އަވަސް

ހުޅުމާލޭގެ 6 ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލް އާއި ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގެ އެޕާޓްމެންޓްތައް ގާއިމްކޮށްފަވާ ރެނާޓަސް އިތާ މުތް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ރަށުގެ 6 ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން ސެންޓްރޯ މޯލް އާއި ވެއާހައުސް ޝެލް-1 އިން 2 ތަނެއް ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު ވިޔަފާރި ކުރަން 5 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފައިއެވެ.

ރެނާޓަސް އާއި ކޮމާޝިއަލް ބްލޮކް- އީ އިން ވެސް ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާލަފައިވެ އެވެ. މި ތަންތަނަށް ދީފައިވަނީ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!