އިންޑިއާ އާއި އަފްގާނިސްތާނު ބަލިކޮށް، ދިވެހި ބޮޑީބިލްޑަރެއް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތެއްގައި އިންޑިއާ އާއި އަފްގާނިސްތާނު ބަލިކޮށް، ދިވެހި އެތުލީޓެއް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. 


މުހައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑަލް ހޯދީ މިހާރު ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތް އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެންޕިއަންޝިޕުންނެވެ. އޭނާ ރަން މެޑަލް ހޯދީ 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑަރުންނާއި ވާދަކޮށެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަލު މަހުލޫފު ވަނީ މުހައްމަދު މޫސާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!