ޝާހު ރުކް ހާން ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑުގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޝާހު ރުކް ހާން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ޝާހްރުކް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުން ގޯރީ ހާން އަދި އެދެމީހުންގެ ތިން ދަރިންނާއި އެކުއެވެ.

ނަމަވެސް ޝާހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގައި ހަގު ދަރިފުޅު އަބުރާމް އަތުގައި ހިފައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!