އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެެއްދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އޭއައިއައިބީއިން 45 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ތެލުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެެއްދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) އިން 45 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

އޭއައިބީއަކީ އޭޝިއާ ބައްރުގައި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެމުން އަންނަ ބޭންކެކެވެ.


މިދިޔަ ހުކުރާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އެ ބޭންކްގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވައި އެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!