ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ހެން ބްލަޑް މޫން ހަނދުކޭތައެއް މިރޭ ހިފާނެ

ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ހެން ހަނދުކޭތައެއް މިރޭ ހިފާނެ އެވެ. މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތައަކީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހިފި ކަހަލަ ބްލަޑް މޫން ހަނދުކޭތަ އެކެވެ.

މި ހަނދުކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން 23:43 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލާނީ ފަތިހު 5:17 ގައެވެ. ކޭތަ އެންމެ ބޮޑަށް ހިފާފައި ހުންނާނީ މެންދަމުން އަލިވެ 2:30 ގައެވެ.


މިރޭގެ ހަނދުކޭތަ ފަސް ގަޑިއިރާއި 34 މިނެޓަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!