މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރުނީ މިއަދު 10:30 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 16:00 އާ ހަމައަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލާޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެލާޓްގެ ވަގުތުގައި ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ...
da block
da block
da block

ވިޔަފާރި

ލައިފް ސްޓައިލް

da block