މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލައިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 9 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތީތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން ނައްތާލައިފައިވަނީ 2019 ޖޫން 9 ން 2020 މާރިޗު 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް...
IruOnline
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތާއިއެކު ޑޮލަރުލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

މުނިފޫހިފިލުވުން