މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ޕާޓީއަކަށް ދިޔަ ސްކޫލު ކުދިންތަކެއް މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ފެށި، “ޖަޒީރާ ސައްލާ” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އެއް ސްކޫލެއްގެ އެއް ގްރޭޑެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެ ދަރިވަރުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުނީ ސްކޫލުގެ މާހައުލުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ...
IruOnline
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހިފިލުވުން